€ 176.932,00
101%
35 mesi
€ 76.264,00
104%
causa scaduta
€ 66.661,00
111%
causa scaduta
€ 44.200,00
52%
9 giorni
€ 41.180,00
205%
causa scaduta
€ 39.090,00
32%
3 mesi
€ 35.871,00
55%
9 giorni
€ 29.820,00
14%
11 mesi

1 2 88