€ 18.880,00
47%
6 mesi
€ 3.840,00
7%
6 mesi
559 firme
55%
27 giorni
382 firme
2%
6 mesi
€ 285,00
1%
59 giorni
€ 10,00
1%
90 mesi
€ 0,00
0%
11 mesi
€ 0,00
0%
6 mesi

1 2