€ 11.956,00
69%
causa scaduta
€ 5.083,00
25%
7 giorni
€ 5.015,00
33%
18 mesi
€ 1.046,00
20%
23 giorni
€ 990,00
90%
9 mesi
€ 580,00
5%
2 mesi
€ 555,00
4%
8 mesi
€ 260,00
8%
15 mesi

1 2 3