€ 11.956,00
69%
causa scaduta
€ 5.098,00
25%
32 giorni
€ 5.015,00
33%
18 mesi
€ 1.246,00
24%
18 giorni
€ 990,00
90%
9 mesi
€ 630,00
6%
2 mesi
€ 580,00
4%
8 mesi
€ 260,00
8%
15 mesi

1 2 3