€ 52.785,00
8%
3 mesi
€ 4.012,00
4%
7 mesi
€ 610,00
1%
5 mesi
€ 175,00
1%
7 giorni
€ 11,00
1%
19 mesi

1