€ 20.255,00
67%
42 giorni
€ 20.140,00
29%
11 mesi
€ 1.685,00
100%
8 mesi
€ 1.560,00
1%
6 mesi
€ 1.155,00
33%
causa scaduta
€ 1.085,00
21%
7 mesi
€ 1.025,00
10%
23 mesi
€ 1.000,00
100%
causa scaduta

1 2 7