€ 2.572,00
7%
causa scaduta
€ 1.376,00
5%
causa scaduta
€ 410,00
13%
4 mesi
€ 300,00
1%
causa scaduta
€ 235,00
1%
11 mesi
€ 50,00
1%
41 giorni
€ 50,00
1%
5 mesi
€ 20,00
1%
4 mesi

1 2 3