€ 1.260,00
8%
causa scaduta
€ 880,00
1%
6 mesi
€ 675,00
67%
13 giorni
€ 183,00
73%
3 mesi
€ 150,00
1%
3 mesi
€ 50,00
1%
9 mesi
€ 45,00
1%
2 mesi
€ 25,00
1%
2 mesi

1 2 3