€ 13.275,00
14%
4 mesi
€ 207,00
20%
causa scaduta
€ 160,00
1%
42 giorni
€ 0,00
0%
causa scaduta
€ 0,00
0%
16 mesi
€ 0,00
0%
9 mesi

1