€ 20.450,00
68%
causa scaduta
€ 10.573,00
70%
5 mesi
€ 8.516,00
21%
11 mesi
€ 4.275,00
26%
causa scaduta
€ 3.281,00
41%
3 mesi
€ 3.240,00
3%
35 giorni
€ 2.583,00
76%
3 mesi
€ 2.302,00
4%
17 mesi

1 2 12