€ 20.450,00
68%
causa scaduta
€ 10.333,00
68%
5 mesi
€ 7.726,00
19%
11 mesi
€ 4.275,00
26%
causa scaduta
€ 3.281,00
41%
14 giorni
€ 3.240,00
3%
42 giorni
€ 2.558,00
75%
4 mesi
€ 2.192,00
4%
18 mesi

1 2 12