€ 50,00
1%
6 mesi
€ 50,00
10%
9 mesi
€ 45,00
3%
24 giorni
€ 35,00
1%
47 giorni
€ 16,00
3%
causa scaduta
€ 10,00
1%
18 mesi
€ 10,00
1%
20 giorni
€ 0,00
0%
6 mesi

1 5 6 7 8