€ 1.305,00
8%
5 mesi
€ 410,00
2%
causa scaduta
€ 365,00
7%
9 mesi
€ 290,00
9%
causa scaduta
€ 275,00
3%
5 mesi
14 firme
1%
55 giorni
€ 1,00
1%
causa scaduta
€ 0,00
0%
2 mesi

1