€ 13.944,00
23%
10 mesi
€ 8.730,00
17%
35 giorni
€ 950,00
19%
3 mesi
€ 880,00
1%
50 giorni
€ 0,00
0%
13 mesi

1