€ 9.929,00
141%
causa scaduta
€ 3.609,00
7%
8 giorni
€ 2.203,00
88%
4 mesi
€ 1.777,00
17%
4 mesi
€ 850,00
42%
8 giorni
€ 394,00
5%
3 mesi
€ 347,00
11%
4 mesi
€ 205,00
6%
8 giorni

1 2 3