€ 12.082,00
48%
causa scaduta
€ 10.895,00
54%
5 mesi
€ 2.465,00
49%
causa scaduta
€ 1.540,00
3%
4 mesi
€ 1.475,00
36%
9 giorni
€ 1.390,00
13%
causa scaduta
€ 1.190,00
34%
2 mesi
€ 1.015,00
5%
11 mesi

1 2 9