€ 11.295,00
56%
3 mesi
€ 4.840,00
9%
11 mesi
€ 1.540,00
3%
2 mesi
€ 1.475,00
36%
2 mesi
€ 1.364,00
6%
9 mesi
€ 1.280,00
36%
7 giorni
€ 790,00
5%
causa scaduta
€ 645,00
64%
22 giorni

1 2 8