€ 12.082,00
48%
causa scaduta
€ 10.870,00
54%
5 mesi
€ 2.465,00
49%
causa scaduta
€ 1.540,00
3%
4 mesi
€ 1.475,00
36%
14 giorni
€ 1.390,00
13%
causa scaduta
€ 1.070,00
30%
2 mesi
€ 990,00
4%
11 mesi

1 2 9