€ 28.046,00
28%
7 mesi
€ 46.251,00
71%
2 mesi
€ 4.140,00
82%
38 giorni
€ 1.610,00
80%
39 mesi
€ 19.841,00
19%
37 mesi
€ 10.616,00
53%
causa scaduta
€ 48.342,00
40%
2 mesi
€ 9.929,00
141%
causa scaduta

1 2