€ 19.770,00
19%
44 mesi
€ 2.715,00
54%
35 giorni
€ 3.345,00
77%
causa scaduta

1