€ 20.445,00
102%
2 mesi
€ 138.459,00
115%
12 giorni
€ 2.760,00
276%
causa scaduta
€ 5.640,00
376%
causa scaduta
€ 13.231,00
132%
2 mesi
€ 2.250,00
300%
causa scaduta
€ 31.534,00
105%
causa scaduta
€ 5.496,00
109%
causa scaduta

1 2 4