17 firme
100%
29 giorni
€ 0,00
0%
27 giorni
€ 0,00
0%
23 mesi
€ 0,00
0%
27 giorni
€ 0,00
0%
11 mesi
14 firme
1%
55 giorni
€ 1,00
1%
11 mesi
€ 0,00
0%
22 giorni
€ 50,00
1%
5 mesi
€ 0,00
0%
7 mesi
€ 0,00
0%
19 giorni
€ 0,00
0%
12 mesi
730 firme
73%
52 giorni
€ 380,00
6%
3 mesi
€ 52,00
100%
11 mesi
€ 1.099,00
14%
21 giorni
€ 185,00
18%
11 mesi
€ 50,00
5%
3 mesi
€ 185,00
12%
13 giorni
€ 0,00
0%
11 mesi
€ 10,00
1%
52 giorni
€ 0,00
0%
4 mesi
€ 525,00
5%
3 mesi

1 2 3