€ 4.832,00
4%
3 mesi
1 firme
1%
26 giorni
€ 0,00
0%
6 mesi
€ 100,00
2%
33 giorni
€ 10,00
1%
3 mesi
0 firme
0%
34 giorni
€ 220,00
7%
24 giorni
€ 369,00
3%
6 mesi
€ 0,00
0%
2 mesi
€ 0,00
0%
5 mesi
0 firme
0%
22 giorni
€ 660,00
33%
6 mesi
€ 1.000,00
5%
4 mesi
€ 200,00
1%
13 mesi
€ 0,00
0%
4 mesi
€ 0,00
0%
22 giorni
€ 740,00
7%
2 mesi
€ 629,00
6%
6 mesi
€ 0,00
0%
16 giorni
€ 180,00
4%
6 mesi
€ 0,00
0%
23 giorni
€ 0,00
0%
24 mesi
€ 0,00
0%
2 mesi

1 2 3