€ 5.320,00
26%
50 giorni
€ 1.665,00
33%
49 giorni
€ 935,00
18%
18 giorni
226 firme
22%
18 giorni
€ 0,00
0%
5 mesi
€ 0,00
0%
47 mesi
€ 40,00
1%
18 giorni
€ 35,00
1%
18 giorni
€ 330,00
1%
18 giorni
€ 1.498,00
59%
2 giorni
€ 715,00
1%
49 giorni
€ 260,00
8%
11 giorni
€ 2.329,00
1%
14 mesi
€ 10,00
1%
2 mesi
€ 0,00
0%
8 giorni
€ 0,00
0%
17 mesi
1 firme
1%
18 giorni
€ 125,00
4%
2 giorni
€ 20,00
2%
5 mesi
€ 19.037,00
95%
48 giorni
€ 150,00
3%
2 mesi
€ 2.002,00
13%
5 mesi
€ 0,00
0%
2 mesi

1 2 3