€ 32,00
8%
26 giorni
€ 250,00
5%
2 mesi
€ 155,00
3%
11 mesi
€ 80,00
8%
causa scaduta
€ 0,00
0%
causa scaduta
€ 0,00
0%
10 mesi
€ 0,00
0%
causa scaduta
€ 0,00
0%
11 mesi
€ 10.331,00
60%
37 giorni
€ 210,00
7%
9 mesi
€ 25,00
1%
11 mesi
€ 0,00
0%
causa scaduta
€ 100,00
1%
causa scaduta
€ 1.145,00
114%
causa scaduta
€ 150,00
1%
causa scaduta
€ 5.015,00
33%
20 mesi
€ 0,00
0%
10 mesi
€ 0,00
0%
causa scaduta
€ 3.642,00
91%
causa scaduta
€ 155,00
3%
9 giorni
€ 0,00
0%
causa scaduta
€ 44.200,00
52%
9 giorni
€ 0,00
0%
53 giorni

1 2 3