€ 1.425,00
2%
5 mesi
1 firme
4%
2 giorni
€ 0,00
0%
5 mesi
€ 2.329,00
1%
14 mesi
€ 0,00
0%
17 mesi
€ 0,00
0%
10 mesi
€ 3.883,00
19%
5 mesi
€ 0,00
0%
8 mesi
€ 770,00
5%
5 mesi
€ 1.579,00
31%
37 giorni
€ 20,00
2%
10 mesi
€ 0,00
0%
40 giorni
€ 0,00
0%
8 mesi
€ 1.200,00
3%
10 mesi
€ 390,00
390%
5 mesi
€ 6.038,00
60%
5 mesi
€ 2.010,00
8%
17 mesi
€ 230,00
1%
10 mesi

1 2 3