€ 0,00
0%
12 mesi
€ 6.971,00
46%
7 mesi
€ 46.693,00
46%
4 mesi
€ 0,00
0%
6 mesi
€ 0,00
0%
21 mesi
€ 70,00
1%
causa scaduta
€ 130,00
1%
21 mesi
€ 54.496,00
54%
93 mesi
€ 431,00
431%
27 mesi
€ 2.513,00
12%
57 mesi
2 firme
1%
20 mesi

1 2 3