€ 1.995,00
6%
5 mesi
€ 500,00
25%
14 giorni
€ 1.365,00
22%
38 giorni
€ 846,00
8%
6 giorni
347 firme
34%
5 giorni
€ 0,00
0%
4 giorni
€ 1.910,00
58%
13 giorni
€ 1.725,00
86%
3 mesi
€ 0,00
0%
2 mesi
€ 0,00
0%
4 mesi
€ 0,00
0%
10 giorni
€ 2.576,00
42%
2 mesi
€ 0,00
0%
54 giorni
€ 342,00
11%
9 mesi
€ 70,00
7%
3 mesi
€ 190,00
7%
12 mesi
25 firme
1%
41 giorni
€ 320,00
106%
8 giorni
€ 11.273,00
49%
12 giorni
25 firme
1%
2 mesi
€ 2.000,00
25%
40 giorni
€ 310,00
1%
18 giorni
€ 0,00
0%
5 mesi
€ 10.095,00
50%
4 mesi

1 2 3