€ 10,00
1%
24 giorni
12 firme
1%
30 giorni
€ 2.910,00
29%
19 giorni
€ 760,00
15%
30 giorni
€ 60,00
1%
25 giorni
€ 0,00
0%
2 mesi
€ 315,00
12%
5 mesi
€ 12.272,00
61%
23 giorni
€ 1.095,00
18%
3 mesi
€ 90,00
1%
7 mesi
€ 0,00
0%
79 mesi
€ 2.700,00
4%
20 mesi
845 firme
1%
79 mesi
€ 320,00
3%
8 mesi
€ 162.238,00
162%
7 mesi
€ 6.025,00
30%
7 mesi

1 2 3