€ 3.301.362,00
66%
20 mesi
€ 985.069,00
78%
causa scaduta
€ 538.000,00
7%
48 mesi
€ 385.896,00
110%
causa scaduta
€ 210.385,00
21%
42 giorni
€ 185.568,00
185%
8 mesi
€ 178.257,00
89%
causa scaduta
€ 177.832,00
101%
causa scaduta

1 2 65