€ 66.145,00
66%
causa scaduta
€ 62.433,00
3%
160 mesi
€ 58.414,00
38%
causa scaduta
€ 57.660,00
72%
53 giorni
€ 55.660,00
46%
4 mesi
€ 52.851,00
52%
16 mesi
€ 51.483,00
79%
causa scaduta
€ 48.651,00
26%
2 mesi

1 2 3 42