€ 17.589,00
109%
causa scaduta
€ 15.245,00
43%
8 mesi
€ 12.270,00
61%
causa scaduta
€ 10.655,00
53%
37 mesi
€ 9.688,00
85%
35 giorni
€ 8.030,00
100%
causa scaduta
€ 7.000,00
100%
causa scaduta
€ 6.780,00
113%
causa scaduta

1 2