€ 85.682,00
107%
8 mesi
€ 55.660,00
46%
7 mesi
€ 27.775,00
42%
33 giorni
€ 26.569,00
26%
causa scaduta
€ 19.775,00
79%
causa scaduta
€ 15.263,00
30%
3 giorni
€ 11.835,00
59%
2 giorni
€ 9.560,00
19%
causa scaduta

1 2 3