€ 12.235,00
12%
7 mesi
€ 9.104,00
103%
causa scaduta
€ 8.170,00
57%
13 giorni

1