€ 6.070,00
15%
causa scaduta
€ 5.855,00
1%
causa scaduta
€ 5.640,00
376%
causa scaduta
€ 5.496,00
109%
causa scaduta
€ 5.420,00
108%
causa scaduta
€ 5.330,00
17%
causa scaduta
€ 5.316,00
75%
causa scaduta
€ 5.180,00
74%
7 mesi

1 7 8 9