€ 48.641,00
26%
5 mesi
€ 24.600,00
164%
causa scaduta
€ 23.068,00
115%
causa scaduta
€ 20.520,00
68%
46 giorni
€ 19.851,00
19%
31 mesi
€ 10.580,00
105%
causa scaduta
€ 9.281,00
46%
4 mesi
€ 7.706,00
38%
causa scaduta

1 2