€ 3.293.362,00
65%
24 mesi
€ 983.371,00
78%
25 giorni
€ 538.000,00
7%
53 mesi
€ 385.896,00
110%
causa scaduta
€ 210.285,00
21%
5 mesi
€ 178.257,00
89%
causa scaduta
€ 177.832,00
101%
causa scaduta
€ 176.019,00
44%
causa scaduta

1 2 64