€ 177.832,00
101%
causa scaduta
€ 157.327,00
15%
46 giorni
€ 67.213,00
1%
122 mesi
€ 66.661,00
111%
causa scaduta
€ 20.090,00
80%
27 mesi
€ 18.064,00
60%
causa scaduta
€ 14.867,00
74%
causa scaduta
€ 14.043,00
108%
causa scaduta

1 2 4