€ 3.293.362,00
65%
25 mesi
€ 538.000,00
7%
53 mesi
€ 25.620,00
85%
31 giorni
€ 22.649,00
45%
6 mesi
€ 16.261,00
81%
causa scaduta
€ 12.967,00
19%
2 mesi
€ 12.679,00
105%
causa scaduta
€ 9.436,00
72%
causa scaduta

1 2