€ 157.238,00
157%
9 mesi
€ 58.148,00
72%
causa scaduta
€ 30.000,00
8%
causa scaduta
€ 12.207,00
61%
2 mesi
€ 11.799,00
117%
2 giorni
€ 10.141,00
67%
causa scaduta
€ 9.929,00
141%
causa scaduta
€ 8.120,00
20%
causa scaduta

1 2